Wpisy użytkownika Tomasz Wójcikowski z dnia 18 listopada 2008

Liczba wpisów: 3

firem
 
Wpis tylko dla znajomych
Tomasz Wójcikowski:

Wpis tylko dla znajomych

 

firem
 


wyborcza.pl/(…)Kazda_zniewaga_krwi_wymaga.html…

"Fragment wystąpienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego 18 października 2008 r. na inauguracji roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który obchodził w tym roku 90-lecie powstania (ze strony Kancelarii Prezydenta RP

Dziewięćdziesiąt lat to w życiu uczelni w państwie, które właśnie dziewięćdziesiąt lat temu odzyskało niepodległość, już bardzo dużo. Wiele polskich uczelni, a właściwie ich miażdżąca większość, ma przecież historię znacznie krótszą, tylko uniwersytety Warszawski, najstarszy z naszych Jagielloński, powinienem wymienić może na pierwszym miejscu, ale sam jestem z Warszawskiego Uniwersytetu, Wileński, Lwowski - także starsze od Warszawskiego miały historię dłuższą, można by jeszcze wymieniać różne Instytuty jak Marymoncki czy Puławski. Można by mówić o Wyższej Szkole Medycznej czy Prawniczej w Warszawie w okresie Księstwa Warszawskiego, czymś, co później zostało zmienione w Uniwersytet Warszawski. Można by pewnie wymieniać w Galicji, jeżeli chodzi o wyższe szkoły rolnicze, również inne przykłady, ale uniwersytet to jest w istocie w naszym kraju piąty, bo krótko później dopiero powstała Akademia Piastowska, tak się bodajże nazywała, która po roku się zmieniła w Uniwersytet Poznański, znany dzisiaj nam wszystkim jako Uniwersytet Adama Mickiewicza. Mogę tu się o kilka miesięcy mylić, ale generalnie rzecz biorąc, tak historia Polski uniwersyteckiej wygląda. Jest to uczelnia w naszych warunkach stara w najlepszym tego słowa znaczeniu."
 

firem
 
Zachęcamy do ustawiania swojej miejscowości w Ustawieniach :)